Ubezpieczenie

CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE NNW KOMUNIKACYJNE?

Niestety w życiu zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w których ponosimy uszczerbek na swoim zdrowiu, co może doprowadzić do kalectwa, a niekiedy nawet śmierci. W takich sytuacjach przydaje się ubezpieczenie NNW samochodowe, czyli ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które jest zupełnie dobrowolne. Można je zawrzeć wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jak […]